HP Officejet 7210 ohje

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Käyttöopas

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Käyttöopas

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman
etukäteisilmoitusta.
Kopioiminen, muuntaminen tai
kääntäminen ilman kirjallista lupaa on
kielletty muutoin kuin
tekijänoikeuslakien sallimissa rajoissa.

Adobe ja Acrobat ovat Adobe
Systems -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® ja Windows
2000® ovat Microsoft Corporationin
Yhdysvalloissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Intel® ja Pentium® ovat Intel
Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
SD™ Card on SD Card Associationin
tavaramerkki.
Energy Star® ja Energy Star -logo®
ovat United States Environmental
Protection Agencyn Yhdysvalloissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Julkaisunumero:

Q5560-90119

Second edition

Ilmoitus

HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut
määritetään yksinomaan tuotteiden ja
palveluiden mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa.
Tämän julkaisun sisältö ei anna
lisätakuita. HP ei vastaa tämän
julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai
puutteista.
Hewlett-Packard Company ei vastaa
tämän käyttöoppaan ja oppaassa
kuvatun ohjelmiston käytöstä tai
toiminnasta aiheutuvista satunnaisista
tai seurauksellisista vahingoista.
Huomautus: Lisätietoa säännöksistä:

Tekniset tiedot

Useissa maissa ei ole sallittua
kopioida seuraavia asiakirjoja. Jos
olet epävarma siitä, saako tiettyä
asiakirjaa kopioida, ota yhteys
lakimieheen.

Viralliset asiakirjat:

passit

maahanmuuttoasiakirjat

asevelvollisuuteen liittyvät
asiakirjat

henkilötodistukset ja
virkamerkit

Leimamerkit:
postimerkit
ruokakupongit

Valtion virastojen sekit ja
maksumääräykset

Paperiraha, matkasekit ja
maksuosoitukset

Talletustodistukset

Tekijänoikeuslailla suojatut
teokset.

Turvallisuustietoja

Varoitus

Älä altista laitetta

sateelle tai muulle
kosteudelle. Kosteus voi
aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.

Kun käytät laitetta, noudata aina
turvallisuusmääräyksiä, jotta
palovaara ja sähköiskujen riski olisi
mahdollisimman pieni.

Varoitus

Sähköiskun vaara.

1.

Lue kaikki asennusoppaan
ohjeet ja varmista, että
ymmärrät ne.

2.

Liitä laite vain maadoitettuun
pistorasiaan. Jos et tiedä, onko
pistorasia maadoitettu, ota
yhteyttä sähköasentajaan.

3.

Noudata kaikkia laitteeseen
merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

4.

Irrota laitteen virtajohto
pistorasiasta ennen
puhdistamista.

5.

Älä asenna tai käytä laitetta
veden lähellä tai kun olet märkä.

6.

Aseta laite tukevalle alustalle.

7.

Sijoita tuote suojattuun
paikkaan, jossa kukaan ei voi
astua virtajohdon päälle tai
kompastua siihen ja jossa
virtajohto ei pääse vioittumaan.

8.

Jos laite ei toimi normaalisti,
katso lisätietoja
käytönaikaisesta
vianmääritysohjeesta.

9.

Laitteessa ei ole käyttäjän
huollettavia osia. Jätä laitteen
huoltaminen ammattitaitoisen
huoltohenkilön tehtäväksi.

10.

Käytä laitetta paikassa, jossa on
hyvä ilmanvaihto.

Varoitus

Tätä laitetta ei

voi käyttää, jos verkkovirta
katkeaa.