Ajutor HP Officejet 7210

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Ghidul utilizatorului

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Ghidul utilizatorului

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informaţiile conţinute în acest
document se pot modifica fără preaviz.
Reproducerea, adaptarea sau
traducerea fără permisiune prealabilă
scrisă sunt interzise, cu excepţia
cazurilor prevăzute de legile privind
drepturile de autor.

Adobe şi sigla Acrobat sunt fie mărci
comerciale înregistrate, fie mărci
comerciale ale Adobe Systems
Incorporated în Statele Unite şi/sau în
alte ţări.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® şi Windows
2000® sunt mărci înregistrate ale
Microsoft Corporation în Statele Unite.
Intel® şi Pentium® sunt mărci
înregistrate ale Intel Corporation.
SD™ Card este o marcă înregistrată
a SD Card Association.
Energy Star® şi sigla Energy Star®
sunt mărci înregistrate ale Agenţiei de
protecţie a mediului a Statelor Unite.
Număr publicaţie:

Q5560-90126

Second edition

Avertisment

Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele din declaraţiile
exprese de garanţie care însoţesc
aceste produse şi servicii. Nici o
prevedere a prezentului document nu
poate fi interpretată drept garanţie
suplimentară. Compania HP nu este
responsabilă pentru nici o omisiune
sau eroare tehnică sau editorială din
prezentul document.
Hewlett-Packard Company nu este
responsabilă pentru daunele produse
în urma furnizării, respectării sau
utilizării acestui document şi a
programelor descrise în el.
Notă: Informaţii despre reglementări
pot fi găsite în capitolul

Informaţii

tehnice

.

În anumite ţări/regiuni este ilegală
copierea următoarelor articole. Dacă
aveţi dubii, consultaţi un reprezentant
legal.

Acte şi documente oficiale:

Paşapoarte

Documente de imigrare

Acte de recrutare şi livrete
militare

Legitimaţii, insigne şi
carduri de identificare

Timbre şi însemne oficiale:
Timbre poştale
Tichete de masă

Cecuri şi ordine de plată către
agenţii guvernamentale

Bancnote, cecuri de călătorie
sau ordine de plată

Certificate de depozit

Documente cu drepturi de autor

Informaţii de siguranţă

Avertisment

Pentru a

preveni eventualele incendii
şi electrocutări, nu expuneţi
produsul la ploaie sau alt tip
de umezeală.

Respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă minime la utilizarea acestui
produs, pentru a reduce riscul
eventualelor arsuri sau electrocutări.

Avertisment

Pericol de

electrocutare.

1.

Citiţi cu atenţie şi asiguraţi-vă
că aţi înţeles toate instrucţiunile
din Ghidul de configurare.

2.

Utilizaţi numai prize electrice cu
împământare atunci când
conectaţi echipamentul la o
sursă de curent electric. În
cazul în care nu ştiţi dacă priza
are împământare, adresaţi-vă
unui electrician calificat.

3.

Citiţi cu atenţie toate
avertismentele şi instrucţiunile
de pe produs.

4.

Deconectaţi produsul de la
reţeaua de curent electric
înainte de a-l curăţa.

5.

Nu instalaţi sau utilizaţi acest
produs lângă apă sau atunci
când sunteţi ud.

6.

Instalaţi produsul în siguranţă,
pe o suprafaţă stabilă.

7.

Instalaţi produsul într-un loc
protejat, unde nimeni să nu
poată călca şi să nu se poată
împiedica de cablul de
alimentare şi unde cablul de
alimentare să nu poată fi
deteriorat.

8.

Dacă produsul nu funcţionează
corespunzător, consultaţi ghidul
de asistenţă afişat pe ecran.

9.

Acest produs nu poate fi
depanat de persoane fără
calificare. Pentru service,
adresaţi-vă personalului calificat.

10.

Utilizaţi produsul într-o zonă
bine ventilată.

Avertisment

Acest

echipament nu va funcţiona
la întreruperea alimentării
principale.