Pomoč HP Officejet 7210

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Uporabniški priročnik

background image

HP Officejet 7200 serija All-in-One

Uporabniški priročnik

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informacije v tem dokumentu se lahko
spremenijo brez predhodnega
obvestila.
Prepovedano je reproducirati,
prilagajati ali prevajati brez
predhodnega pisnega dovoljenja,
razen kot dovoljujejo zakoni o
avtorskih pravicah.

Logotipa Adobe in Acrobat sta
zaščiteni blagovni znamki ali blagovni
znamki Adobe Systems d.d.
registrirani v ZDA in/ali drugih državah.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® in Windows
2000® so v ZDA registrirane
blagovne znamke podjetja Microsoft
Corporation.
Intel® in Pentium® sta zaščiteni
blagovni znamki korporacije Intel.
SD™ Card je blagovna znamka
podjetja SD Card Association.
Energy Star® in Energy Star logotip®
so v ZDA registrirane blagovne
znamke agencije za zaščito okolja
ZDA.
Številka objave:

Q5560-90128

Second edition

Obvestilo

Edine garancije za HP-jeve izdelke in
storitve so opisane v posebnih
garancijskih izjavah, ki so dodane
izdelkom in storitvam. Vsebine si ne
razlagajte kot dodatno garancijo. HP
ne odgovarja za tehnične ali
založniške napake ali izpuščeno
vsebino.
Podjetje Hewlett-Packard ne
odgovarja za naključne ali posledične
poškodbe v povezavi z ali zaradi
opreme, izdelave ali uporabe tega
dokumenta in programskega
materiala, ki ga opisuje.
Opomba: Informacije o predpisih
lahko najdete v

Tehnične informacije

.

V mnogih deželah je nezakonito delati
kopije naslednjih materialov. Če ste v
dvomih, najprej preverite pri vašem
pravnem zastopniku.

Državni obrazci ali dokumenti:

Potni listi

Dokumenti za priseljevanje

Dokumenti o služenju
vojaške obveznosti

Identifikacijske značke,
izkaznice ali insignije

Državni koleki:
Poštne znamke
Kuponi za hrano

Čeki ali menice vladnih agencij

Denar, potovalni čeki ali
denarne nakaznice

Potrdila o bančnih vlogah

Avtorska dela

Varnostne informacije

Opozorilo

Ne

izpostavljajte tega izdelka
dežju ali kakršnikoli vlagi, da
ne pride do požara ali
nevarnosti šoka.

Med uporabo izdelka vedno
upoštevajte varnostne ukrepe, da bi
zmanjšali nevarnost poškodb zaradi
ognja ali električnega udara.

Opozorilo

Možna

nevarnost električnega udara.

1.

Preberite vsa navodila za
nameščanje.

2.

Ko napravo povežete v
električno omrežje, mora biti
vtičnica ozemljena. Če niste
prepričani, ali je ozemljena, naj
to preveri usposobljen električar.

3.

Upoštevajte vsa opozorila in
navodila, ki so na izdelku.

4.

Pred čiščenjem naprave
napajalni kabel izvlecite iz
vtičnice.

5.

Naprave ne smete namestiti ali
uporabljati v bližini vode ali če
ste mokri.

6.

Napravo namestite varno na
stabilno podlago.

7.

Izdelek postavite na varno, kjer
ne bo mogel nihče stopiti ali se
spotakniti ob napajalni kabel in
se le-ta ne bo poškodoval.

8.

Če naprava ne deluje normalno,
si oglejte elektronsko pomoč za
odpravljanje napak.

9.

V notranjosti ni delov, ki bi jih
lahko popravil uporabnik.
Servisiranje prepustite
usposobljenim serviserjem.

10.

Napravo uporabljajte na dobro
prezračevanem mestu.

Opozorilo

Ta oprema ne

deluje med izpadom elektrike.