HP Officejet 7210 Yardım

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Kullanım Kılavuzu

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Kullanım Kılavuzu

background image

© 2004 Telif Hakkı Hewlett-Packard
Development Company, LP
Buradaki bilgiler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir.
Önceden yazılı izin alınmaksızın
çoğaltılması, alıntı yapılması ve
çevrilmesi, telif hakkı yasalarının izin
verdiği durumlar dışında yasaktır.

Adobe ve Acrobat logoları, Adobe
Systems Incorporated'in Birleşik
Devletler'de ve/veya başka ülkelerde
ya tescilli ticari markaları ya da ticari
markalarıdır.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP®, ve Windows
2000® Microsoft Corporation'un
A.B.D'de tescilli ticari markalarıdır.
Intel® ve Pentium®, Intel
Corporation'un tescilli ticari
markalarıdır.
SD™ Card, SD Card Association
firmasının bir ticari markasıdır.
Energy Star® ve Energy Star
logosu®, United States
Environmental Protection Agency
kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari
markasıdır.
Yayın no:

Q5560-90130

Second edition

Bildirim

HP ürün ve hizmetlerine ilişkin
garantiler, bu ürün ve hizmetlerle
birlikte verilen koşullu garanti
bildirimlerinde sıralanmıştır. Buradaki
hiçbir hüküm ek garanti olarak kabul
edilmemelidir. HP, bu belgede
olabilecek herhangi bir teknik
hatadan, eksiklikten veya yazım
hatasından sorumlu değildir.
Hewlett-Packard Company, bu
belgede belirtilen programın
sağlanması, performansı veya
kullanımı ile ilgili ya da bunlardan
doğan hiçbir rastlantısal veya dolaylı
zarardan sorumlu değildir.
Not: Yasal düzenleme bilgileri

Teknik

bilgiler

bölümünde bulunabilir.

Birçok yerde, aşağıdaki belgelerin
kopyalanması yasal değildir. Emin
olmadığınızda önce bir adli müşavire
danışın.

Resmi belgeler:

Pasaportlar

İltica belgeleri

Seçkin hizmet belgeleri

Kimlik rozetleri, kartları
veya rütbe işaretleri

Resmi damgalar:
Posta damgaları
Yiyecek yardımı kuponları

Devlet kurumlarına ait çekler ya
da ödeme emirleri

Kağıt para, seyahat çekleri veya
posta havaleleri

Mevduat sertifikaları

Telif hakkı olan çalışmalar

Güvenlik bilgileri

Uyarı

Yangın ya da

elektrik çarpması riskini
önlemek için bu ürünü
yağmura ve neme maruz
bırakmayın.

Yangın veya elektrik çarpması riskini
azaltmak için bu ürünü kullanırken her
zaman temel güvenlik önlemlerine
uyun.

Uyarı

Elektrik çarpması

tehlikesi.

1.

Kurulum Kılavuzu'ndaki tüm
yönergeleri okuyun ve anlayın.

2.

Aygıtı bir güç kaynağına
bağlarken sadece topraklı
elektrik prizi kullanın. Prizin
topraklı olup olmadığını
bilmiyorsanız, ehliyetli bir
elektrikçiye danışın.

3.

Ürünün üzerinde yazan tüm
uyarılara ve yönergelere uyun.

4.

Bu ürünü, temizlemeden önce
prizlerden çıkartın.

5.

Bu ürünü suya yakın bir yerde
ya da ıslak olduğunuzda
kurmayın ve kullanmayın.

6.

Ürünü sağlam ve sabit bir yüzey
üzerine güvenli bir biçimde
yerleştirin.

7.

Ürünü, kimsenin güç kablosuna
basmayacağı ya da takılıp
düşmeyeceği ve güç
kablosunun zarar görmeyeceği
korunaklı bir yere yerleştirin.

8.

Ürün normal biçimde
çalışmazsa, ekrandaki Sorun
Giderme yardımına bakın.

9.

İçinde kullanıcı tarafından
onarılabilecek parça yoktur.
Servis için yetkili servis
personeline başvurun.

10.

Hava dolaşımının iyi olduğu bir
yerde kullanın.

Uyarı

Bu aygıt elektrik

kesintisi olduğunda çalışmaz.