Довідка HP Officejet 7210

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

   

background image

HP Officejet 7200 All-in-One series

Посібник користувача

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Інформація, що тут міститься, може
змінюватися без попереднього
повідомлення.
Відтворення, внесення змін чи
переклад без попереднього
письмового дозволу заборонені,
крім випадків, передбачених
законом про авторські права.

Логотипи Adobe і Acrobat є або
зареєстрованими товарними
знаками, або товарними знаками
Adobe Systems Incorporated в США
та/або в інших країнах.
Windows®, Windows NT®, Windows
Mе®, Windows XP® та Windows
2000® є зареєстрованими в США
товарними знаками корпорації
Microsoft.
Intel® та Pentium® є
зареєстрованими товарними
знаками корпорації Intel.
SD™ Card є товарним знаком SD
Card Association.
Energy Star® та логотип Energy
Star® є зареєстрованими в США
товарними знаками Управління
захисту навколишнього
середовища США.
Номер публікації:

Q5560-90134

Second edition

Примітка

Єдиними гарантіями на вироби та
послуги HP є ті, що викладено у
недвозначних гарнтійних заявах, які
супроводжують такі вироби та
послуги. Будь-яка інформація, що
тут міститься, не може тлумачитися
як предмет додаткової гарантії. HP
не несе будь-якої відповідальності
за технічні або редакційні помилки
або пропуски, що тут містяться.
Компанія Hewlett-Packard не несе
відповідальності за випадкові або
побічні збитки у зв'язку з наданням,
виконанням або використанням
цього документу або програмного
матеріалу, який в ньому описується.
Примітка: Нормативна інформація
знаходиться у

Технічна інформація

.

У багатьох країнах/регіонах
копіювання поданих нижче
елементів є протизаконним. У разі
сумнівів спершу проконсультуйтесь
у юридичного представника.

Державні папери та документи:

Паспорти

Імміграційні документи

Деякі службові документи

Ідентифікаційні значки,
картки або відзнаки

Державні друковані знаки:
Поштові марки
Продовольчі талони

Чеки або векселі, що
виписано на державні агенції

Паперова готівка, дорожні
чеки, поштові грошові перекази

Депозитні сертифікати

Роботи, що охороняются
авторським правом

Вказівки щодо техніки
безпеки

Попередженне

Для

запобігання пожежі або
ураженню електричним
струмом захищайте виріб
від дощу та будь-якої
вологи.

Для зниження ризику травм
внаслідок пожежі або ураження
електричним струмом постійно
дотримуйтесь основних
застережних заходів.

Попередженне

Потенційна небезпека
ураження електричним
струмом.

1.

Прочитайте та виконуйте всі
вказівки, зазначені в Інструкції
зі встановлення.

2.

Підключаючи пристрій до
джерела живлення,
використовуйте лише
заземлену електричну
розетку. Якщо невідомо, чи
заземлено розетку, необхідно
проконсультуватися у
кваліфікованого електрика.

3.

Виконуйте усі попередження
та інструкції, зазначені на
виробі.

4.

Перед очищенням
відключайте цей виріб від
стінної розетки.

5.

Не встановлюйте та не
використовуйте цей виріб біля
води або якщо Ви є мокрі.

6.

Надійно встановлюйте виріб
на стійкій поверхні.

7.

Встановлюйте виріб у
безпечних місцях, де
неможливо наступити або
спіткнутися об шнур живлення
та немає небезпеки
пошкодження шнура живлення.

8.

Якщо виріб не працює
належним чином, перегляньте
розділ "Усунення
несправностей" екранної
довідки.

9.

Всередині пристрою немає
деталей, обслуговування яких
може виконувати користувач.
Для обслуговування
звертайтесь до
кваліфікованого
обслуговуючого персоналу.

10.

Розташовуйте пристрій у місці
з належною вентиляцією.

Попередженне

У разі

виходу з ладу
електропостачання це
обладнання працювати не
зможе.